Засвідчувальний центр створено для внесення кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг (банків та інших осіб, що здійснюють діяльність на ринках фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України, операторів платіжних систем та/або учасників платіжних систем, технологічних операторів платіжних послуг) до Довірчого списку відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

    Засвідчувальний центр надає кваліфікованим надавачам електронних довірчих послуг, внесеним до Довірчого списку за його поданням, кваліфіковану електронну довірчу послугу формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки.

    Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг самостійно генерує пари ключі. Засвідчувальний центр не надає засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки кваліфікованим надавачам електронних довірчих послуг.

    Засвідчувальний центр формує сертифікати ключів кваліфікованим надавачам електронних довірчих послуг, що використовуються кваліфікованими надавачами для надання електронних довірчих послуг/кваліфікованих електронних довірчих послуг відповідно до вимог Закону з урахуванням вимог їхніх регламентів роботи.
    Кваліфіковані надавачі для надання кожної електронної довірчої послуги використовують окремий сертифікат ключа, сформований засвідчувальним центром.

    Кваліфікований сертифікат відкритого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг вважається чинним у разі, якщо на момент перевірки чинності:
    -   строк дії, зазначений у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, не закінчився;
    -   статус кваліфікованого сертифіката відкритого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг не змінено на скасований або блокований з підстав, визначених Законом України «Про електронні довірчі послуги»;
    -   за попередніми двома ознаками був чинним кваліфікований сертифікат відкритого ключа засвідчувального центру.

    Засвідчувальний центр надає інформацію про статус сертифіката ключа надавача (чинний/скасований/блокований) за запитом на інтерактивну перевірку статусу сертифіката ключа та шляхом розповсюдження списку відкликаних сертифікатів ключів засвідчувального центру.