Національний банк України створив засвідчувальний центр для забезпечення внесення кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг у банківській системі України та кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг при здійсненні переказу коштів (учасників платіжних систем) до Довірчого списку відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».    Засвідчувальний центр надає кваліфікованим надавачам електронних довірчих послуг, внесеним до Довірчого списку за його поданням, кваліфіковану електронну довірчу послугу формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки.    Надавач самостійно генерує пари ключі надавача. Засвідчувальний центр не надає засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки надавачам.    Засвідчувальний центр формує кваліфіковані сертифікати відкритих ключів надавачів, що містять відкриті ключі, відповідні яким особисті ключі надавач використовує для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, передбачених частиною другою статті 16 Закону.    Засвідчувальний центр надає інформацію про статус сертифіката ключа надавача (чинний/скасований/блокований) за запитом на інтерактивну перевірку статусу сертифіката ключа та шляхом розповсюдження списку відкликаних сертифікатів ключів засвідчувального центру.